Programi | Gradska knjižnica Janet Majnarich Delnice

Programi

Dodir riječi

Ciljevi provedbe:

 • popularizacija knjige/književnosti svih žanrova;
 • upoznavanje građana Delnica, svih Gorana, ali i stanovnika šireg Riječkog prstena s aktualnom književnom produkcijom prije svega u Primorskogoranskoj županiji, ali i šireu Hrvatskoj;
 • u direktnom kontaktu s književnicima saznati nešto više o novoobjavljenim knjigama i njihovim autorima;
 • dati doprinos kulturnim programima/događanjima Grada Delnica, Gorskog kotara (i šire okolice).

Ciljane skupine:

 • svi građani gradaDelnica i šireg područjaGorskoga kotara, Primorskogoranske županije (Riječkog prstena), bez obzira na starosnu dob. Nastojat ćemo dovesti zanimljive autore i za mlade, kao i za starije generacije.

Opisni sažetak programa:

 • Dodir riječiprojekt književnih promocija s ciljem omogućavanja ljubiteljima književnosti iz Delnica i šireg područjaGorskoga kotara/ Riječkog prstenada se tijekom godine u nekoliko navrata upoznaju s aktualnom književnom produkcijom prije svega u Primorskogoranskoj županiji, ali i šireu Hrvatskoj, odnosno da u direktnom kontaktu s književnicima saznaju nešto više o novoobjavljenim knjigama i njihovim autorima.
 • Cilj nam je takav susret održati tri do pet puta godišnje (ovisno o raspoloživim sredstvima), odabirom zanimljivih autora različitih književnih žanrovabeletristike i publicistike, kojima će biti zadovoljni i mladi i oni starijih generacija. Realizacijaje planiranau suradnji Knjižnice s vanjskim suradnikomprof. i novinarom Novoga lista Marinkom Krmpotićem, moderatorom književnih susreta.

Pričaonica priča i Kreativna radionica

I u 2019. godini u Narodnoj knjižnici i čitaonici održavati će se radionice za najmlađe: Kreativna radionica i Pričaonica priča.

Dolaženje djece u knjižnicu od njihove najranije dobi potiče njihovo zbližavanje s knjigom i čitanjem te omogućuje njihov rast i razvoj u kulturnom okruženju. Dolazak u knjižnicu, dodir s knjigama te čitanje djetetu od najranije dobi potiču razvoj govora, slušanja, razumijevanja i predčitačkih vještina koje omogućuju uspješno čitanje i pisanje. Čitanje djetetu obogaćuje njegov rječnik, razvija maštu, budi znatiželju, te mu samim time učenje postaje prirodan proces radoznalosti, igre i zabave.

Na radionicama sa kod djece želi potaknuti:

 • tjelesni i psihomotoričkirazvoj (razvoj koordinacije i preciznosti, fine motorike šake, složenih senzornih vještina i preciznosti, vještina baratanja predmetima i alatima);
 • socioemocionalni razvoj (razvoj pozitivnih emocionalnih stanja, sposobnosti prepoznavanja i izražavanja emocija, sposobnosti donošenja samostalnih odluka, odnosa s vršnjacima i empatije);
 • spoznajni razvoj (razvoj taktilne, vizualne i prostorne percepcije, sposobnosti uočavanja veza i odnosa među ljudima, pažnje, pamćenja, operativnog mišljenja);
 • govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo (razvoj vještine slušanja, razgovaranja, razumijevanja govora, sposobnosti doživljavanja i razumijevanja literarnih i scenskih djela, likovnog senzibiliteta za različita likovna sredstva i materijale, likovne kreativnosti)

Plan kulturne i javne djelatnosti, kulturnoanimacijskih aktivnosti

Gradska knjižnica
Janet Majnarich Delnice
Radićeva 3, Delnice

tel:
051 / 812 - 430

utorak - četvrtak - petak
09:00 - 15:00

ponedjeljak - srijeda
09:00 - 19:00

subota:
09:00 - 12:00

Skip to content