Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica Gradske knjižnice Janet Majnarich Delnice

Gradska knjižnica Janet Majnarich Delnice nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Gradske knjižnice Janet Majnarich Delnice koje se nalazi na adresi www.knjiznica-delnice.com

 

Status usklađenosti

Mrežno sjedište https://knjiznica-delnice.com/ djelomično je usklađeno sa Zakonom, uz iznimke –  neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj je djelomično nepristupačan iz razloga nerazmjernog opterećenja (čl.8. st.3. Zakona).

 

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • mogućnost opažanja – pregledavanje fotografija je otežano, ne prikazuje se dovoljan kontrast teksta i slika u odnosu na pozadinu te veličinu slova;
  • operabilnost – kompleksna navigacija, gubitak sadržaja;
  • razumljivost – neke ikone i poveznice nemaju pridružen naziv;
  • stabilnost – postoji mogućnost da se sadržaj stranica u različitim preglednicima ne prikazuje se uvijek na isti način.

 

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

 

Podizanje razine pristupačnosti

Gradska knjižnica Janet Majnarich Delnice radi na podizanju razine pristupačnosti mrežne stranice (knjiznica-delnice.com).

Knjižnica nema vlastite resurse pa se cijeli razvoj/prilagodba web stranice odvija u suradnji s vanjskim suradnicima.

 

Priprema izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22.9.2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

 

Izjava je zadnji put preispitana 22.9.2022.

 

Knjižnica će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike/posjetitelje mrežne stranice da nas obavijeste putem elektroničke pošte knjiznicadelnice@gmail.com primijete li neusklađen sadržaj.

 

Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Gradske knjižnice Janet Majnarich Delnice korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte:

knjiznicadelnice@gmail.com

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežnih stranica Kataloga, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Gradska knjižnica
Janet Majnarich Delnice
Radićeva 3, Delnice

tel:
051 / 812 - 430

Radno vrijeme:

pon - sri - pet
08:00 - 18:00
(radionice za djecu 18:00-19:00)

utorak - četvrtak
08:00 - 15:00

subota:
09:00 - 12:00

Ljetno radno vrijeme
(1.7. - 31.8.):

pon - sri - pet
13:00 - 19:00

utorak - četvrtak
08:00 - 14:00

subota:
09:00 - 12:00

Skip to content