“Knjigu uglednog hrvatskog novinara Milana Majerovića-Stilinovića, Što sam naučio na planini u izdanju zagrebačkog Libricona, možda bi najbolje bilo nazvati emocionalnim priručnikom za planinare i planinarenje, pri čemu bi pojam priručnik trebalo shvatiti tek kao uputu za odnos prema planini, odnos koji kod svakog planinara mora biti osoban i originalan, baš onakav kakav je i kod Majerović-Stilinovića.
Njegova iznimno dojmljiva knjiga lirsko-esejističkih promišljanja o sebi, životu, smislu života i prirodi motivirana je njegovom velikom vezanošću i ljubavlju prema planinama u kojima, očigledno, nalazi puni smisao svog bivstvovanja, te tom druženju sa srži prirode nastoji kroz ovu knjigu podučiti i motivirati sve koji je čitaju.”

https://www.facebook.com/stosamnaucionaplanini/

Skip to content