UNESCO-ova je inicijativa, čija je svrha svake godine podsjetiti međunarodnu zajednicu na status pismenosti i obrazovanja odraslih na sveopćoj razini.
KOLIKO PISMENI MORAMO BITI U 21. stoljeću?
Što u današnje vrijeme znači biti pismen? Je li dovoljno naučiti čitati, pisati, računati?
Ne, nije dovoljno – to je samo osnovna pismenost.
Biti pismen u današnjem suvremenom društvu znači biti „naoružan“ cijelim sklopom pismenosti.

U svom dokumentu posvećenom pismenostima 21. stoljeća, UNESCO, naglašavajući njihovu nužnost za pojedinca i društvo u digitalnom okruženju, naziva ih pismenostima opstanka, preživljavanja (survival literacies) sugerirajući time da je razvoj društva i pojedinca nemoguć bez posjedovanja vještina bitnih šest vrsta pismenosti ( Horton, 2007.) u procesu cjeloživotnog učenja:
Osnovna pismenost
Računalna pismenost
Medijska pismenost
Obrazovanje na daljinu i e-učenje
Kulturalna pismenost
Informacijska pismenost

A uloga svake KNJIŽNICE u procesu cjeloživotnog učenja neizmjerno je važna.

Skip to content