U sklopu projekta “Malo pridonosim, puno dobivam”, a u suradnji s Gradskom knjižnicom Janet Majnarich i Gradom Delnicama raspisan je foto i literarni natječaj za srednjoškolce na teme:
  • Zagađivanje okoliša
  • Čista/zagađena voda
  • Kako pokrenuti pozitivne promjene u zaštiti okoliša
Natječaj je otvoren do 1.3.2022., a radove primamo isključivo u elektronskom obliku na e-mail: natjecaj.zastitaokolisa@gmail.com
Detaljnije o projektu možete vidjeti na stranici: https://malopridonosimpunodobivam.weebly.com/
Skip to content