Zadivljujuća, nesebična, potpuna predanost triju žena volontiranju, spašavanju i udomljavanju napuštenih i zlostavljanih pasa – dirnula nas je, jako…

Ostaje nam da se duboko zamislimo, sami sa sobom porazgovaramo; … nema li svako živo biće i svoje osjećaje i svoje potrebe…? … jesu li životinje ponekad naše igračke koje (vremenom) odbacujemo…?
Nema sumnje da će ovaj film potaknuti mnoge od nas na djelovanje u istom smjeru, biti poticaj za promjenu u nama, da I MI pružimo ruku POMOĆI I LJUBAVI SVIMA potrebitima, kojih, na žalost, i previše ima…

Činiti to, najbolji je osjećaj na svijetu!

Sretno Mirti i Goranu u pronalaženju iznimnih ljudi na putu snimanja novih filmova!

 

Skip to content