7.11.1778. – 7.11.2021.
Processus Montanus – Gorski kotar

Sretan ti 243. rođendan, Gorski kotare!

Nakon 9. kolovoza 1776., kada je carica Marija Terezija osnovala Severinsku županiju, Hrvatsko kraljevsko vijeće zatražilo je, 1778., da se osnuje još jedan, treći kotar (što je carica Marija Terezija i dozvolila svojim reskriptom od 7. studenog 1778., u Beču) – Processus Montanus!
Tako je Severinska županija u konačnoj organizaciji podijeljena na tri kotara: Primorski, Kupski i Gorski.
Prvi put se ime Gorskog kotara službeno navodi 1778. godine u zapisniku sa sjednice Severinske županije o upravno – sudskoj organizaciji tek osnovanog, trećeg kotara: „… koji uostalom treba biti nazvan imenom Gorski kotar!“.

Skip to content