Osnivač: GRAD DELNICE ; Status: SAMOSTALNA USTANOVA