Rupi Kaur- pjesnikinja koja je zavela svijet

 

Osnivač: GRAD DELNICE ; Status: SAMOSTALNA USTANOVA