DIGITALNA ZBIRKA UČENIČKIH SLIKOVNICA

Uređuje: Ivana Pleše


Katarina Petranović: Najveće blago svijeta
(2. nagrada na natječaju Moja prva knjiga 2017.)

Marie Tuhtan: Leo traži prijatelje
(poticajna nagrada na natječaju Moja prva knjiga 2017.)

 

Katarina Petranović: Ledeni biser, 2016.
(3.nagrada na natječaju Moja prva knjiga)

Berislava Srna Grgurić: Drgomaljčica vila
(Posebna pohvala na natječaju Moja prva knjiga 2015.)

Sarah Butigan: Stvarateljica boja, 2012.
(1.nagrada na natječaju Moja prva knjiga)

Klara Kastner: Sunčica i Plavkica, 2010.
(2. nagrada na natječaju Moja prva knjiga)

Apolonija Lučić: Čudnovate zgode ovčice Žakline, 2009.
(Posebna nagrada na natječaju Moja prva knjiga)

Osnivač: GRAD DELNICE ; Status: SAMOSTALNA USTANOVA