Predstavljanje slikovnice Nova, nova Crvenkapica,
grupnog rada učenika 1. i 2. r. OŠ Fužine, PŠ Lič (16.6.2016.)

 

 

 

 

 

Osnivač: GRAD DELNICE ; Status: SAMOSTALNA USTANOVA